© 2014 Ove Loland

Forlag: BoD – København, Danmark

Fremstilling: BoD – Norderstedt, Tyskland

ISBN 978-87-7145-406-2

Indholdsfortegnelse

Familien Lolands besøg på The New Alchemy Institute/Mass./USA i 1978 startede udviklingen af ”Bornholms Naturskole Grynebækken” i daglig tale ”Grynebækken” og hvad deraf fulgte.

”The New Alchemy Institute” (NAI) blev startet af 10 mennesker sidst i 1960´erne under ledelse af John og Nancy Todd. Man købte et nedlagt mejeribrug for at vise, at det kan lade sig gøre at producere sine egne fødevarer lokalt og på årsbasis - uden brug af fossile brændstoffer.

Man arbejdede med økologisk have-, land- og skovbrug. Desuden arbejdede man med produktion af spisefisk og planter i recirkulerede anlæg, specialvæksthuse samt rensning og genbrug af spildevand.

Man anvendte de såkaldte ”Solar Algae Ponds”/”Sol-algedamme”, hvor man dyrkede grønalger som basis for en fiskeproduktion (tilapia). Grønalgerne brugtes desuden til opvarmning af specialvæksthuset ”Arken”.

NAI lukkede i starten af 1990´erne, hvorefter John Todd startede sit eget firma ”Ocean Arks”, der er placeret i Woods Hole/Mass.

John Todd har været ophavsmand omkring udviling af de såkaldte ”Living Machines”, der kort omtales senere i denne bog.

The New Alchemy Institute - 1978.

Centralt beliggende i billedet ses det store specialvæksthus ”Arken”, hvor man producerede fisk og planter på årsbasis uden brug af fossile brændstoffer.

På hver sin side af ”Arken” ses koblede ”Sol-algedamme”, hvor man holdt tilapiayngel, der spiser grønalger. Fiskenes afføring og urin blev brugt som næring for grønalgerne.

Man fandt ud af, at grønalgerne også producerer varme, derfor blev de en integreret del af væksthuset.

00